Hem Nyheter Rasen Historik Föreningen Besättningar Galleri Länkar
 
Varför Fleckvieh?

Fleckvieh är en kombinationsras, som ger både mjölk och kött. Det är en stor ras i t ex Tyskland och Österrike, men finns över hela världen. Bara i Tyskland finns det ca 1,2 miljoner mjölkande Fleckvieh i kokontrollen. Det speciella med rasen är att den är en utmärkt grovfoderomvandlare. Detta gör den idealisk för ekologisk produktion p g a den låga kraftfodergivan – trots detta ger den mycket mjölk och kött. Ännu ett plus för Fleckviehn är att djuren är friska, välbyggda, lugna och vackra att se på.

 
Vad är en Fleckvieh?

Det råder stor okunskap om vad en Fleckvieh är, och det skapar ett stort missförstånd. Fleckvieh kommer ifrån Tyskland/Österrike (se sid. Historia). Simmental kommer ifrån Schweiz. Montbéliard kommer från Frankrike.

Fleckvieh är resultatet av att man importerade några Simmentaltjurar från Schweiz och korsade dem med inhemska raser (se sid. historia). Den största skillnaden mellan Fleckvieh och Simmental/Montbéliard är innehållet i köttet. Det har visat sig att Fleckvieh har vissa linjer som är Homozygot på marmorering och mörhet (liksom hos Angus.) Den har därför blivit väldigt populär både inom mjölk- och köttproduktionen över hela världen. De djur som ser ut som vad vi kallar Simmental idag (ej de svarta/röda Simmental) är till 98 % egentligen Fleckviehdjur på de stora kontinenterna Nord-/Sydamerika, Australien och Afrika, men kallas officiellt för Simmental. Detta är en av anledningarna till missförstånd. Det har inget med mjölk eller kött att göra. Fleckvieh har sin egen stamtavla, som de härstammar från, där stamträdet är detsamma oavsett om de används för mjölk- eller köttproduktion. Fleckvieh har inte använt några andra gener än sina egna, varken från schweiziska Simmental eller franska Montébilard, i sin stambok som började 1882.  

Mjölksimmental är ett korrekt namn om djuren kommer ifrån Schweiz. Men de ”Simmentaldjur" som mjölkas i Sverige idag härstammar från Tyskland/Österrike och är Fleckviehdjur. Missförstånd eller okunskap? Den gamla Svenska SLBn är inte samma typ som en Holstein. En Fleckvieh är inte samma typ som en Montbéliard eller en Simmental. Förhållandet mellan Fleckvieh/Simmental är det samma som mellan Ayrshire/SRB.

Fleckvieh är, som man säger, Dual. Vilket betyder att den har både goda mjölk- och köttegenskaper. Fleckvieh är mästare på låga celltal. Dess hud är väldigt tjock, det gör att den klarar stora temperaturskillnader (dag och natt). Detta är en av anledningarna till att den är väldigt populär över hela världen. Hur en ras är beror ju givetvis på hur den avlas just nu och inte för 100 år sedan. D v s vilka avelsmål som prioriteras av dem som styr aveln idag. Det är Dual-djuren som är av god Typ = inte typisk Mjölkkaraktär, ej heller typisk Köttkaraktär. Fleckvieh är den näst största mjölkande rasen i världen med 1 550 000 kor. Jersey är 3:a med 755 000 kor. Holstein är störst med 14 000 000 kor i kontroll.

För att lättare praktiskt kunna gå mer in i detalj och titta mjölk-/köttinfo delar vi upp och gör en sektion mjölk och en sektion kött.  Klicka på orden nedan, för att gå vidare och få mer information.

MJÖLK KÖTT (Kommande)
 
   Kontakt:
Henric Stigeborn, Tel: 0708-97 69 04
Asbjörn Östby, Tel: 0047-95 77 65 91